Zpravodajství Sport Počasí Blesk Horoskopy Tel. seznam Jízdní řád Slovníky Seznam Facebook Google
   Hlavní menu
   Úvodní strana
   Aktuality
   Profil školy
   Studijní obory
   Přijímací řízení
   Personální obsazení
   Střediska OV
   Fotogalerie
   Kontakt
   Studijní materál
   Dokumenty školy
  Statistiky
  Reklama
      Studijní obor
29-56-H/001 Řezník -  uzenář

- tříletý učební obor pro žáky s ukončenou ZŠ
- obor připravuje učně pro odbourné práce v masném průmyslu, drobných výrobnách masných výrobků.

Obor středního vzdělání s výučním listem je vhodný pro chlapce i dívky, kteří budou po absolvování pracovat v masné výrobě i v obchodních zařízeních spojených s prodejem a distribucí masa a masných produktů.
Absolventi oboru získají kvalifikaci vhodnou pro práci v zařízeních zabývajících se výrobou, zpracováním a prodejem masa a masných výrobků.
Odborný výcvik konají žáci v prodejnách, výrobnách a jatkách firmy INPOST a FILEX.
Absolventi oboru středního vzdělání s výučním listem řezník - uzenář mají stoprocentní uplatnění na trhu práce, pracovní příležitosti nabízí přímo firma INPOST, zájem o absolventy i učně mají i jiné podnikatelské subjekty
v regionu.
V tomto oboru středního vzdělání s výučním listem dostávají žáci vysoké odměny za produktivní práci a veškeré pracovní pomůcky mají zdarma. V případě odborného výcviku u firmy INPOST hradí tato za studenty školné.


Školné činí 2.000,- Kč ročně.


zpět |


Učební plán

Vyučovací předměty Počet týdenních
hodin v ročníku
. 1. 2. 3.
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Chemie
Ekologie
Ekonomika
Práce s počítačem

Tělesná výchova
Biologie
Technologie
Výživa
Obchodní provoz
Psychologie prodeje
Odborný výcvik
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
-
-
15
2
2
1
1
1
-
1
1
1
1
3,5
-
-
1
17,5
2
2
1
1
1
-
-
1
1
1
4,5
-
1
-
17,5
Celkem 32 33 3301
02
03
04
05
© 2005 - 2007 | Střední škola služeb s.r.o. | všechna práva vyhrazena. | Přebírání materiálů není dovoleno bez předchozího svolení. | Tvorba a design studio Matějík .