Zpravodajství Sport Počasí Blesk Horoskopy Tel. seznam Jízdní řád Slovníky Seznam Facebook Google
Hlavní menu
Úvodní strana
Aktuality
Profil školy
Studijní obory
Přijímací řízení
Personální obsazení
Střediska OV
Fotogalerie
Dokumenty školy
Maturitní a závěrečné
zkoušky
Kontakt
Intranet školy >>
  Statistiky
  Reklama
Podpora řemesel v odborném školství / řezník - uzenář
Projekt peníze školám - OPVK, EU
Projekt peníze školám

     Studijní obor - KOSMETIČKA
69-41-L/01 Kosmetické služby - ŠVP Kosmetička

• čtyřletý studijní obor ukončený maturitou, pro žáky základních škol
• výuka oboru zahájena školním rokem 2007/2008
• školné činí 10.000,- Kč ročně.

Vzdělávací program studijního oboru kosmetička je koncipován jako čtyřletý a  zabezpečuje získání odborných vědomostí a  praktických dovedností potřebných k  profesionálnímu vykonávání kosmetických služeb na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Cílem je příprava k poskytování kvalifikovaných a kvalitních kosmetických služeb (základní odborné práce při přípravě zákazníků pro kosmetické úkony, např. povrchové čištění pleti pleťovým mlékem a pleťovou vodou, odborné odličování řas a obočí, úprava obočí, napařování kompresí i přístroji a různé druhy manuálních a přístrojových masáží obličeje a krku, aplikace obkladů a masek, běžné odborné práce při ošetřování pleti a pokožky, např. epilace a depilace, kosmetické masáže různých  částí  těla, poradenské služby v kosmetickém ošetřování pleti ohledně používaní vhodných přípravků podle aktuálního stavu pleti a věku zákazníka) a poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy.

Vstupní předpoklady žáků
 
Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné splnění povinné školní docházky. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento  studijní obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru tohoto studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:
-   nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze
-   poruchami jemné motoriky horních končetin
-   prognosticky závažnými alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek
-   poruchami zraku a poruchami barvocitu
K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je možné v soukromých
a  družstevních zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně-hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých
školách a vyšších odborných školách.


Učební plán ŠVP > ZDE

|
zpět |

01 02
05 03
04
© Copyright 2005 - 2015 | Střední škola služeb s.r.o. | všechna práva vyhrazena. | Přebírání materiálů není dovoleno bez předchozího svolení.
Tvorba a design studio Matějík